IDEA

IDEAlife-logo

An overview of permanent public IDEA nodes can be found via the IDEAlife button

 

 

Validating noise maps

Noise maps, calculated using standardized source and propagation models are today commonly used to guide environmental noise policy. This approach has its shortcomings. Hence there is an interest in urban noise monitoring. more ...

 

City employees monitor air quality during their normal working routine

Cities have a lot of assets to attract young and active citizens, i.e. young families with children. However, these people are often concerned by the quality of the urban air. Air quality is therefore a major concern for city authorities.

IDEA has developed a platform that allows cities to collect detailed air quality data taking advantage of the fact that some of their employees carry out a large part of their daily work while moving on foot or on a bicycle in the outdoor urban environment.more ...

 

Evaluating air quality and noise along soft routes

Public health is well served by promoting walking and cycling. However, distressing messages about poor air quality along cycling and walking roots may hinder the public for making the decision to be physically active during commuting or recreation. Moreover it is more pleasant to walk or cycle along tranquil routes. IDEA promotes participatory sensing to explore tranquil and healthy routes. more ...

 

IDEA nodes voor monitoring van luide muziek

Blootstelling aan lawaai wordt erkend als een ernstig gezondheidsprobleem. Gehoorschade tijdens muziekevenementen krijgt de laatste tijd terecht heel wat aandacht. Hier gaat het veelal over een eerder korte maar zeer hoge blootstelling, met blijvende gevolgen voor de deelnemers. Dit besef leidde tot het uitvaardigen van nieuwe normen. meer ...

 

Geluidsmonitoring hogesnelheidstreinen 

Heel wat particulieren worstelen met deze vraag of bepaalde geluidsnormen gerespecteerd worden. Hiervan getuige de vele lokale actiegroepen die opgericht worden rond specifieke geluidsproblemen. Vaak zijn de middelen niet voorhanden om de klachten te objectiveren. meer ... 

 

 

Fietsers op zoek naar gezonde en rustige paden voor woon-werk verplaatsing

Vele fietsers volgen elke morgen en avond hetzelfde traject van en naar het werk. Zij zijn geïnteresseerd in de kwaliteit van de lucht die zij inademen. Het IDEA project stelt materiaal, know-how en software ter beschikking om de luchtkwaliteit en het geluidsklimaat langs hun route en eventuele alternatieven die ze wensen te exploreren in kaart te brengen.  meer ...

 

Burgers bezorgd om hun leefomgeving nemen initiatief

Burgers zijn bezorgd om de kwaliteit van hun leefomgeving. Geplande of besproken wijzigingen in verband met bijvoorbeeld het verkeer en de mobiliteit versterken deze bezorgdheid in luchtkwaliteit en geluidsklimaat. De burger wil de informatie die hem hieromtrent aangerijkt wordt door de overheid controleren en valideren. Monitoring van de huidige situatie helpt om de getallen en kaarten die soms eerder abstract zijn te interpreteren. meer ...

 


Sitemap

Partners

Contact

Prof. Dr. Ir. Dick Botteldooren
+32 (0) 9 264 99 68


Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent

Sponsors*


IDEA

©IDEA-Project 2009