IDEA

Geluidsmonitoring hogesnelheidstreinen

Inleiding

Heel wat particulieren worstelen met deze vraag of bepaalde geluidsnormen gerespecteerd worden. Hiervan getuige de vele lokale actiegroepen die opgericht worden rond specifieke geluidsproblemen. Vaak zijn de middelen niet voorhanden om de klachten te objectiveren. Ook de overheid zal maar zeer sporadisch overgaan tot meetcampagnes, gezien de zeer hoge kostprijs ervan. Enkel bij vermoedens van ernstige overschrijdingen en overlast, wordt budget vrijgemaakt. Er wordt bovendien vaak verondersteld dat tijdens de planningsfase, vooral bij infrastructuurwerken, voldoende geluidsmilderende maatregelen genomen worden.

 

Sterkes IDEA


De praktijk is soms anders. Door de lage kostprijs kunnen IDEA-geluidsnodes makkelijk gebruikt worden om een bepaald probleem op een correcte manier in kaart te brengen. Men kan bovendien op eigen initiatief dergelijke metingen uitvoeren. In een volgende stap kan men met objectieve metingen aankloppen bij bevoegde diensten, waarna verder onderzoek of acties kunnen plaatsvinden. Op deze manier kan men dus bepaalde processen versnellen.


Vaak is bij wetgeving het geluidsniveau nodig van een specifieke bron. In de praktijk is nagenoeg elke bron (op zijn minst voor een stuk) ondergedompeld in ander omgevingslawaai. Via een bronherkenningsmodule kan gezocht worden naar de specifieke bijdrage van welbepaalde geluidsbronnen.

 

Praktijkvoorbeeld


Een actiegroep uit Breda (Nederland), opgericht rond de geluidsoverlast ten gevolge van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs (Thalys), vormde een testcase. Er werden 7 meetnodes geplaatst langs het HSL-traject in een buurt van Breda, over een zone van 10 kilometer. Deze werden bij particulieren, aangeduid door de lokale actiegroep, op de gevel bevestigd en gedurende een maand werden niveaus gemonitord.

 

  


In dit specifieke geval lag een autosnelweg parallel aan de spoorweg. Simpelweg continue niveaus registreren is onvoldoende om de specifieke bijdrage van de treinen in te schatten.


Hier bieden IDEA nodes een belangrijke meerwaarde. Via een bronherkenningsmodule kunnen treinpassages accuraat uit de metingen gehaald worden. Dit werd gecontroleerd door vergelijking met manuele tellingen van pieken op basis van het tijdsverloop van de metingen, en met behulp van de treintabellen. Via manuele tellingen werden 35 van de 40 treinen teruggevonden. Via de IDEA intelligentie werden 37/40 treinen gedetecteerd, en dit bovendien op een automatische manier.


Ook konden de spectra van de hogesnelheidstreinen bepaald worden. Gezien op verschillende dagen zeer gelijkaardige spectra werden gemeten (immers steeds zelfde type treinen aan zeer gelijkaardige snelheden) toont aan dat de verwerking accuraat is. Deze in-situ spectra zijn essentieel om een goede geluidsreducerende maatregel te ontwerpen, of bestaande maatregelen te verbeteren.

 

  
 

 


Sitemap

Partners

Contact

Prof. Dr. Ir. Dick Botteldooren
+32 (0) 9 264 99 68


Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent

Sponsors*


IDEA

©IDEA-Project 2009