IDEA

Evaluating air quality and noise along soft routes

Description

Public health is well served by promoting walking and cycling. However, distressing messages about poor air quality along cycling and walking roots may hinder the public for making the decision to be physically active during commuting or recreation. Moreover it is more pleasant to walk or cycle along tranquil routes. IDEA promotes participatory sensing to explore tranquil and healthy routes. Compact sensor boxes, carried by lay people are used for this purpose. This case wants to demonstrate that participatory sensing can both raise public awareness and stimulate local politicians to make more tranquil and healthy routes available. The data gathered can in a later phase be applied in route planning or it can become promotional material for “green” cities and regions. Quick jump to the running measurements: Sideways (August 17th and September 17th) by clicking the IDEAlife logo.

IDEA’s innovation and strengths

Participatory sensing by lay people inherently introduces some uncertainty on the measurement conditions. For noise measurements for example, the person or vehicle carrying the equipment can be noisy. Hence a strong data quality check is needed. The IDEA intelligence allows identifying most of the sounds and thus creates the opportunity to use participatory sensing to observe environmental sounds and evaluate the soundscape ignoring most sounds made by the participant.

 

Gedetailleerde beschrijving van de demonstrator case

 

Het Sideways Wandel Kunsten Festival neemt op haar tocht IDEA-materiaal mee, aangepast voor DonkeyXote door de UGENT, Vakgroep Informatietechnologie (INTEC). Er is een groeiende bezorgdheid omtrent de sterke impact van bepaalde milieustressoren op de levenskwaliteit en gezondheid in Vlaanderen. Gedetailleerde metingen zijn hierbij vaak essentieel.

Het IDEA-project focust in hoofdzaak op de millieustressoren met een sterk lokaal karakter zoals (ultra)fijn stof en omgevingslawaai. De ruimtelijke- en tijdsresolutie van de reeds aanwezige meetnetwerken in Vlaanderen is ontoereikend, en de kostprijs voor verdere uitbouw hoog. DonkeyXote zal gedurende de tocht een reeks metingen verrichten die ons een idee geven over de luchtkwaliteit langsheen trage wegen. De volksgezondheid heeft baat bij wandelen en fietsen. Anderzijds horen we negatieve signalen over de effecten van de slechte luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes, waardoor mensen vaak afhaken. En zo toch in de wagen kruipen.

IDEA moedigt participatieve metingen van de luchtkwaliteit langsheen wandel- en fietsroutes aan. Hiervoor worden compacte sensoren gebruikt die door vrijwilligers worden gedragen. Voor het eerst gaat er echter meetapparatuur mee op de rug van een ezel voor een toch van meer dan 330 kilometer, de langste ooit ondernomen in het IDEA-project. IDEA wil hiermee het publiek sensibiliseren om trage wegen te gebruiken, maar ook een signaal geven aan politici om de trage wegen te beschermen en te herwaarderen. De data die wordt verzameld, kan in een latere fase worden gebruikt in routeplanners of als promotiemateriaal voor "groene" steden en regio's.

Actueel geluidsniveau van de laatste 10 minuten:

Geluidsniveau laatste uur:

Ruwe gegevens in kaartvorm:

 

 

 


Sitemap

Partners

Contact

Prof. Dr. Ir. Dick Botteldooren
+32 (0) 9 264 99 68


Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent

Sponsors*


IDEA

©IDEA-Project 2009