IDEA

IDEA nodes in de strijd tegen gehoorsbeschadiging

Beschrijving

Blootstelling aan lawaai wordt erkend als een ernstig gezondheidsprobleem. Gehoorschade tijdens muziekevenementen krijgt de laatste tijd terecht heel wat aandacht. Hier gaat het over een eerder korte maar zeer hoge blootstelling, met blijvende gevolgen voor de deelnemers. Dit besef leidde tot het uitvaardigen van nieuwe normen door de verantwoordelijke Vlaamse minister Joke Schauvliege. Dit leidde tot een ganse polemiek en kreeg heel wat media-aandacht.


Elk evenement waar (luide) muziek gespeeld zal worden moet zich positioneren in een van de 3 voorgestelde categorieen, en dit puur op basis van niveaus. De keuze tot een welbepaalde categorie brengt de noodzaak tot flankerende maatregelen met zich mee ter bescherming van de aanwezigen. Ook hangt de verwerking van de data (bijv. uitmiddelingsperiodes) af van de gekozen categorie. In de hoogste twee categorieen dient het geluidsniveau gemonitord te worden. In 2012 gelden deze normen als richtwaarden, vanaf 2013 zijn deze afdwingbaar.
 

Sterktes IDEA

Op heel wat plaatsen zal dus moeten gemeten worden. Er stellen zich hierbij twee praktische problemen, waarvoor IDEA een oplossing biedt.


De klassieke meettoestellen zijn typisch duur (orde : 3000 euro). Voor heel wat (kleinschalige) evenementen/cafes/jeugdhuizen is dit vaak een onoverkomelijke kost, terwijl in de praktijk deze zich vaak in de luidste categorie bevinden. Een van de belangrijkste betrachtingen binnen IDEA is het ontwikkelen van goedkope maar toch voldoende accurate meettoestellen. Dit is mogelijk door gebruik van microfoontjes die men terug vindt in consumentenelectronica (gsm, laptop, hoorapparaat, e.d.), en die op zich vaak een goede kwaliteit hebben. Op basis van een recente publicatie blijkt de ontwikkelde technologie gelijkaardige prestaties te hebben als type II meettoestellen. Een dergelijke nauwkeurigheid is vereist in de recente norm. 


Verder is enige vakkundigheid vereist om deze toestellen op een correcte manier in te stellen en calibreren, de goede werking te controleren, alsook de resultaten te analyseren en op een correcte manier weer te geven, conform de vereisten in de wetgeving. Ook hier komen de ontwikkelingen binnen IDEA van pas. IDEA gaat resoluut voor het “plug-and-measure” systeem. Er is in principe geen interventie nodig van de eindgebruiker. Een nieuw geplaatste node registreert zich in de IDEA databank, en de resultaten kunnen ogenblikkelijk door de gebruiker opgevolgd worden. In real-time lopen in de achtergrond verschillende processen op de data, zoals het berekenen van A-gewogen equivalente geluidsdrukniveaus volgens verschillende tijdsintervallen. Bovendien kunnen automatisch waarschuwingen doorgestuurd worden naar bevoegde personen. Ook wanneer iets fout gaat met de microfoon zelf wordt dit gedetecteerd. Maw : IDEA geluidsnodes zijn goedkoop en er is nagenoeg geen interventie nodig van de eindgebruiker. In real-time wordt de nodige verwerkte data aangeleverd. Dit maakt dergelijke nodes dus geschikt om in te zetten tijdens muziekevenementen.
 

Demonstrator

In enkele fuifzalen en cafes in Gent wordt dit principe uitgebreid getest. In onderstaande figuur vindt u het typische verloop van de geluidsniveaus over een avond in een studentencafe. Hier treedt duidelijk een probleem op. Voor middernacht zijn de niveaus conform de normen, daarna wordt het geluidsniveau stelselmatig opgetrokken om vervolgens gedurende verschillende uren boven 100 dBA te blijven hangen, zelfs bij uitmiddeling over langere periodes. De uren en kwartieren waarbij overschrijdingen optreden zijn aangeduid met de roodgekleurde bolletjes (volgens categorie 3).


 

Via deze link kunt u life het niveau opvolgen op enkele (anonieme) locaties in Gent. 

 


Sitemap

Partners

Contact

Prof. Dr. Ir. Dick Botteldooren
+32 (0) 9 264 99 68


Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent

Sponsors*


IDEA

©IDEA-Project 2009