IDEA

De gegevens die via deze website worden doorgegeven aan het project zullen uitsluitend gebruikt worden voor communicatie over het IDEA-project. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorverkocht of doorgegeven, noch voor commercieel, noch voor niet-commercieel gebruik. Dit geldt zowel voor gedetailleerde gegevens als voor uw naam en blijk van interesse voor IDEA op zich.


Sitemap

Partners

Contact

Prof. Dr. Ir. Dick Botteldooren
+32 (0) 9 264 99 68


Technologiepark-Zwijnaarde 126, 9052 Gent

Sponsors*


IDEA

©IDEA-Project 2009

Made and loved by rgbscape